Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking van Willy Michiels Company NV, Industrielaan 31, 9320 Erembodegem met ondernemingsnummer 0417.374.568, NACO NV Industrielaan 31, 9320 Erembodegem met ondernemingsnummer 0413.160.513 & Bingo Lux NV, Industrielaan 31, 9320 Erembodegem met ondernemingsnummer 0422.040.565  (hierna: “wimigames.be”).

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Deze Privacy policy beschrijft de doelen voor dewelke wimigames.be je persoonsgegevens gebruiken en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen. wimigames.be verwerkt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is. Niettemin kunnen we niet garanderen dat de informatie over de site actueel, volledig of juist is. Mocht u onnauwkeurigheden opmerken, neem dan gerust contact met ons op. We zullen ze zo snel mogelijk corrigeren.

wimigames.be ageert als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld de andere juridische entiteiten die deel uitmaken van de Wimi Games Group), bepalen voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Gegevensbescherming

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen via dpo@wimigames.be

  1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens in de zin van Richtlijn 95/46 / EG (Europese privacywetgeving zijnde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook gekend als GDPR) worden gedefinieerd als alle informatie betreffende de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw IP-adres of uw geboortedatum

2.      Verzameling en gebruik van gegevens

Informatief gebruik

Tenzij anders vermeld in de volgende secties, verzamelen, verwerken of gebruiken we geen persoonlijke gegevens wanneer mensen de pagina’s op onze website bezoeken.

Wij verkrijgen bepaalde technische informatie die door uw browser wordt doorgegeven (bijvoorbeeld het browsertype en de versie, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s op onze website die u bezoekt, hoe lang u nog op andere pagina’s en pagina’s blijft die u eerder hebt bezocht). We gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden.

3.   Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

4.     Verwerking, contact en duur

Persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres, worden alleen op onze website verzameld als u deze ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door ze per e-mail naar ons te verzenden.

Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, worden steeds conform de geldende regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze hebt verstrekt.

Wanneer u ons contactgegevens verstrekt, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, stemt u er ook mee in dat wij via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen wimigames.be en U.

5.    Beveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd in lijn met de technologische vooruitgang.

6.    Gegevensoverdracht aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een contractuele afspraak of wettelijke verplichting is voor de gegevensoverdracht. Voor zover externe bedrijven toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, nemen wij alle nodige wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en voeren wij regelmatig audits uit om te waarborgen dat deze bedrijven zich houden aan de bepalingen van de Wetten op gegevensbescherming.

7.     Uw rechten

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen geadresseerd worden aan het e-mailadres vermeld in dit privacy beleid. We zullen verzoeken, klachten of vragen in overweging nemen en u tijdig antwoord geven. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Enkele van de belangrijkste rechten zoals vermeld in de AVG zijn:

  • een kopie van persoonlijke gegevens aanvragen;
  • rectificeer persoonlijke gegevens;
  • verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens;
  • de beperking van de verwerking van persoonsgegevens aanvragen;
  • hun toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld afmelden voor onze nieuwsbrief);

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:  contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

8.     Gegevensbeschermingsfunctionaris / verantwoordelijke gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen u helpen in het geval u informatieaanvragen of andere verzoeken of klachten heeft:

DPO (verantwoordelijke gegevensbescherming)

dpo@wimigames.be

Of via post ter Attn. DPO (Data Protection Officer)

Korte Keppestraat 23/6

9320 Erembodegem (Belgium)

9.    Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. De huidige status is 05/09/2018 gepubliceerd.